Het Gigantisch Festival zal plaats vinden gedurende heel de maand maart 2024 in de Brusselse regio. Het wordt een multicultureel, meertalige, maatschappelijk evenement zonder winstoogmerk.

Doel: Finland is het enige Europese land waar de thuisloosheid (het correcte woord voor ‘dakloosheid’) daalt. Het daalt er zo drastisch dat er tegen 2027 niemand meer thuisloos zal zijn. Het Gigantisch Festival wil het grote publiek in staat stellen om zich met kennis van zaken te buigen over volgende vraag: beslissen wij, collectief, om ook komaf te maken met de thuisloosheid die duizenden levens verwoest, vermits, Finland bewijst het, het mogelijk is, en het bovendien economisch rendabel is?

  • Le sans-chez-soirisme n’est pas une fatalité, mais un choix politique, et un autre choix est possible
  • Brusselaars moeten weten dat er een vraag rijst over dak- en thuisloosheid
  • The war against homelessness is too serious to leave “experts” in peace

Concreet: Een maximum aantal culturele evenementen – in de brede zin van het woord – die van ver of dichtbij raken aan het gigantisme (= het overleven zonder authentieke ‘thuis’), met de inbreng, op een of andere manier, van giganten (= mensen in de situatie van thuisloosheid of slecht behuisd) en dit allemaal in de regio Brussel.

 

Infostand: in het Beursgebouw.