• De Vakbond der Giganten, heel actief sinds maart 2019, en de initiatiefnemer van het festival vergadert elke maandag giganten (acroniem voor Geweldige Individuen in Grote Armoede maar niet zonder Trots), mensen zonder thuis of slecht behuisd. Net zoals er een vakbond van eigenaars en een vakbond van huurders is, is er nu ook een vakbond van mensen die hopen ooit huurder of eigenaar te kunnen worden.
  • Partners : elke zaal of plek die een event aanbiedt.
  • Deelnemers : giganten, kunstenaars, collectieven, militanten, theatergezelschappen, performers, koren, dichters, sportievelingen, cineasten, auteurs, universitairen, sprekers, artivisten, streetartisten, musici, slam kunstenaars, …
  • Culturele actoren : La Concertation et RAB/BKO.
  • Coordinator : Karim Tall – karim.tall@syndicatdesimmenses.be
  • Naast de Vakbond der Giganten, bevat het sturingscomitee nog culturele actoren en sociale organisaties.